BiP

OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI
W KOMUNIKOWANIU SIĘ


PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA


Nasz adres:
Urząd Skarbowy w Świdnicy
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1-3
58-100 Świdnica
tel: 074/856-14-00 (centrala)
fax: 074/856-14-90
NIP: 8841022783

e-mail: (sekretariat)

us0220@ds.mofnet.gov.pl
Godziny pracy:

Urząd Sala
informacyjna
Pn
7.30-15.30 7.45-15.15
Wt 7.30-15.30 7.45-15.15
Śr 7.30-18.00 7.45-17.45
Cz 7.30-15.30 7.45-15.15
Pt 7.30-15.30 7.45-15.15


arrowSTRONA GŁÓWNA
 
Wzory wniosków i umów Drukuj
11.09.2009.
Do pobrania:

Wzory wniosków składanych do Urzędu Skarbowego:

Wniosek o wydanie zaświadczenia na ujawnienie praw do spadku - bez podatku (pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia na ujawnienie praw do spadku - z podatkiem (pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. zawartej_umowy_darowizny - art.4a (pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. zawartej_umowy_darowizny - inne (pdf)

Wzory umów cywilnoprawnych:

Umowa darowizny pieniędzy (pdf)

Umowa darowizny samochodu (pdf)

Inne:

Oświadczenie majątkowe (pdf)


Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (pdf)

Obowiązujące od dnia 15.11.2014

Formularz pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 (xlsx)

Formularz pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 (xlsx)

Obowiązujące do dnia 14.11.2014

Załącznik do wniosku o pomoc de minimis (pdf)

Załącznik do wniosku o inną pomoc publiczną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie (pdf)

Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (doc)

 

UWAGI DO STRONY